Detský kútik – ŽaboŽrut /:jabojrout:/

Miesto: Avion Shopping Park, Bratislava
Realizácia: 2017
Autori interiéru: KNBD
Ilustrácie na stenách: Ing. arch. Zuzana Kráľovičová