Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
  • Komu:
obchodné meno: Zann s.r.o.
sídlo: Dlhé nad Cirochou 44
mobil: 0917 599 933, 0905 642 668
e-mail: info@zazitkovesteny.sk
  • Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy (číslo objednavky) na tento tovar: …
  • Dátum objednania/dátum prijatia zásielky: …
  • Meno a priezvisko : …
  • Adresa : …
  • Podpis : …
  • Dátum: …