Ilustrácia Bratislava vol. II.

Ilustrácia Bratislava vol. II. 1
Ilustrácia Bratislava vol. II. 2
Ilustrácia Bratislava vol. II. 3
Ilustrácia Bratislava vol. II. 4

Ilustrácia mesta Bratislava a jej obmeny, ktoré nám vznikli úpravou a dokreslením ilustrácie Bratislava a jej dominanty na želanie klienta, zhotovené ako print na obraz, alebo tapetu.

Všetky naše ilustrácie realizuje pre Vás naša ilustrátorka Zuzana Kráľovičová.

Pre ilustráciu na želanie nás neváhajte kontaktovať.